Cường lực cho Smartphone
Giá bán lẻ đề xuất: 
180.000 VNĐ
*
*
2 + 6 =
Tính các phép tính đơn giản này và nhập kết quả vào. Ví dụ: cho 1+3, hãy nhập 4.